Produktnavigator

Tillhör Applikationer

PWO Kylkrets

PWO Kylkrets

PWOs speciella konstruktion skapar ett kraftigt turbulent flöde i både oljan och kylvattnet, nyckeln till en effektiv kylning. Ett turbulent flöde minimerar även risken för igensättning, vilket är en vanlig orsak till försämrad kylkapacitet.

Med hjälp av det ingående kylvattnet kan PWOs speciella konstruktion hålla oljetemperaturen på en nivå mycket nära kylvattentemperaturen och därmed helt eliminera behovet av aktiva kylaggregat i vissa applikationer. PWO kräver litet utrymme och kyler mycket effektivt. PWO finns med kylkapacitet 1 - 480 kW.

Tillhör Applikationer

Mer information