Produktnavigator

Tillhör Applikationer

PCM500 Partikelräknare

PCM500 Partikelräknare

PCM500 är en portabel partikelräknare med intern pump vilket gör maskinen till ett flexibelt verktyg när det gäller att analysera olja online och offline. Enheten går att koppla in direkt på ett mätuttag på maskinen (via minimess), man kan även ta flaskprov och mäta offline. Maskinen mäter partiklar enligt ISO 4406.2, viskositet samt temperatur på oljan. Partikelräknaren kan även kompletteras med vattensensor för att mäta mättnadsgrad i oljan. 

Det finns massor att vinna på att veta konditionen på sina oljor och skärvätskor.  Slitage på maskiner och komponenter, styrproblem, igensättning av kanaler  och cylindrar  som hänger sig - alla  medför  de  samma  sak:  Stillestånd i produktion. Vilket i sin tur kan leda till stora kostnader för företag. Genom att använda en portabel renhetsmätare (PCM500) får du ett snabbt kvitto på din olje-kondition. 

Tillhör Applikationer

Mer information