Produktnavigator

Tillhör Applikationer

CDF Filterhus

CDF Filterhus

Filterhusen LBV,CDF är avseedda för bl.a. vattenbaserade applikationer som inkommande vatten för att skydda dysor och mekaniska plantätningar. Fungerar utmärkt på skärvätskor och emulsioner. Hanterar flera olika konfigurationer av filterelement som DOE, Code 18 med flera.

Tillhör Applikationer

Mer information