Produktnavigator

Tillhör Applikationer

Azud Vattenfilter System

Azud Vattenfilter System

Med AZUD vattenfilter kan vi modulbygga en lösning att hantera just dina vattenflöden, stora som små. Vi har filter med manuell som automatisk rengöring baserat på tid eller tryckfall. Det finns två tydliga huvudgrupper av filter i vårt sortiment nämligen ”disc filter” som är till för applikationer där det ställs höga krav på avskiljningsgrad (5-400 my). Tryckklassningen är 10 bar och temperaturen på vätskan får max vara  65°C. Den andra modellen är ”screen filter” här kan vi hantera grövre partiklar (upp till 1 mm i avskiljningsgrad). Tryckklassningen är 40 bar och temperaturen på vätskan får max vara 100°C.

Tillhör Applikationer

Mer information