Produktnavigator

Tillhör Applikationer

Andningsfilter Silicagel

Andningsfilter

UltraClean

Ultra Clean andningsfilter kombinerar det traditionella andningsfiltrets egenskap att filtrera bort partiklar med en fuktavskiljande förmåga. Filtret består av 2 µm partikelfilter och silicagel som absorberar fukt från luftflödet till och från tanken. Därmed förhindras fuktig luft från att komma in i hydraul- eller oljesystem. Flödeskapacitet upp till 990 l/min.   

Tillhör Applikationer

Mer information