Produktnavigator

Lite snack och mycket verkstad

Vi kan sänka dina kostnader för skärvätskor och verktygsslitage. Våra produkter tar bort läckolja och förlänger din livslängd på din skärvätska. Vi minskar din miljöpåverkan och sänker dina avfallskostnader.

Applikationer

När skär- och tvättvätskor ska renas

Vi har metoder för att rena och separera skärvätskor samt emulsioner. Vi kan leverera helautomatiska system för stora flöden men även lösningar för enskilda applikationer. Oavsett vad som krävs kan vi hjälpa dig med att reducera kostnaderna för deponi samtidigt som din arbetsmiljö förbättras. Genom våra metoder minskar du behovet av tillsatser.

Rent vatten är en garanti för ökad lönsamhet

Rent vatten är en viktig process för att säkerställa lönsamheten. Vi har lösningar för ditt råvatten och kylvatten där vår kunskap och teknologi säkerställer vattenkvaliteten hela vägen. Vi vet hur du skyddar dina mekaniska tätningar och dysor samt känsliga instrument. Vi står för innovativ teknik som dessutom hela tiden utvecklas för att möta dina framtida behov. Med Colly säkrar du och övervakar dina processer.

Hydraul- och smörjsystem

Inom verkstadsindustrin säkerställer vi drift på hydraul- och smörjsystem. Vi säkerställer och garanterar renhet i driften även under tuffa förhållanden. Vi har in-line lösningar för fullflödesdrift till separata aggregat för att rena dina system off-line. Vi levererar ökad tillgänglighet med den modernaste och miljövänligaste designen.

Minska dina underhållskostnader

Med Colly skapar du bättre arbetsmiljö, du förenklar ditt underhåll och du ökar livslängden på dina filterapplikationer. Genom att använda våra instrument för övervakning och vårt eget laboratorium slipper du dyra och oväntade haverier. Vår senaste filterserie garanterar bättre arbetsmiljö genom lättare hantering av filter och minskar tunga lyft vid filterbyte.