Produktnavigator

Colly, vi säkerställer era detaljer

Genom vår applikationskunskap kommer du att öka din produktivitet på dina formsprutningsmaskiner.  Du får kontroll på kylvatten och hydraulsystem vilket leder till minskad kassation i din produktion. 

Applikationer

Rent vatten är en garanti för ökad lönsamhet

Rent vatten är en viktig process för att säkerställa lönsamheten. Vi har lösningar för ditt råvatten och kylvatten där vår kunskap och teknologi säkerställer vattenkvaliteten hela vägen. Vi vet hur du skyddar dina mekaniska tätningar och dysor samt känsliga instrument. Vi står för innovativ teknik som dessutom hela tiden utvecklas för att möta dina framtida behov. Med Colly säkrar du och övervakar dina processer.

Hydraul- och smörjsystem

Inom plastindustrin säkerställer vi drift på hydraul- och smörjsystem. Vi säkerställer och garanterar renhet i driften även under tuffa förhållanden. Vi har lösningar för fullflödesdrift samt separata filterkretsar för att rena dina system. Vi levererar ökad tillgänglighet med den modernaste och miljövänligaste designen.

Oljeanalyser

Det finns massor att vinna på att veta konditionen på hydrauloljan. Dels för att veta om oljan rent kemiskt är förbrukad så att man inte byter oljan på för korta eller för långa intervaller, samtidigt tittar vi även på partikelhalten i oljan vilket påverkar slitage på maskiner och komponenter, styrproblem, igensättning av kanaler och cylindrar som hänger sig - alla medför de stillestånd i produktion som i sin tur kan orsaka stora kostnader. Genom att använda Collys analyser får du ett snabbt svar på konditionen på din olja. Vi har ett stort antal analyspaket till vårt förfogande allt för att tillmötesgå just dina behov.

Minska dina underhållskostnader

Med Colly skapar du bättre arbetsmiljö, du förenklar ditt underhåll och du ökar livslängden på dina filterapplikationer. Genom att använda våra instrument för övervakning och vårt eget laboratorium slipper du dyra och oväntade haverier. Vår senaste filterserie garanterar bättre arbetsmiljö genom lättare hantering av filter och minskar tunga lyft vid filterbyte.