Produktnavigator

Colly är en viktig komponent när du bygger lönsamhet

För att möta kraven som ställs på alla typer av fordon i form av minskade utsläpp, sänkta bränslekostnader och minskad energiförbrukning, då krävs det en partner som tar ett helhetsgrepp. Genom att samarbeta med Colly kommer du att ligga i framkant i dessa frågor.
 

Applikationer

Teknisk kompetens

Colly erbjuder lång erfarenhet och hög teknisk kompetens som vi gärna delar med oss av. Vi vill komma in tidigt i din process och placera vår lösning där den gör mest nytta. Vi vill vara med och bygga framgång från början. Vi tillhandahåller högklassiga filtreringslösningar med fokus på helheten. Med hjälp av våra tekniska hjälpmedel som dimensioneringsprogram och CAD-ritningar får du enkelt tillgång till den senaste tekniken.
 

Garanterad renhet i drift

Genom att använda Palls produkter kan vi erbjuda den absolut senaste tekniken som leder till att du får en konkurrenskraftig lösning. Du kommer att möta dina kunders krav på driftsäkerhet och garanterad renhet i drift. Genom vårt koncept kan du med våra instrument övervaka och följa renheten och vattenhalten i systemen, detta leder till lägre kostnader för garantiåtaganden.     
 

Säkrad eftermarknad

Vi har ett koncept som hjälper dig att säkra din eftermarknad för reservdelar i flera steg, där vi bland annat erbjuder ”branding” av produkterna som säkrar dina återköp. Vi kan även erbjuda en logistiklösning för filterförsörjning och oljeprover. Vi tar även fram utbildningsmaterial för din organisation och dina kunder. 
 

Många olika applikationer

Vi har kompetens inom många applikationsområden som hydraulik- och transmissionsfiltrering.Vi kan även bränslefiltrering och luftfiltrering. Vi kan designa helt nya lösningar för att optimalt passa in i befintliga och nya konstruktioner.